Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

πρόγραμμα webex κας Λ.Λαλάγκα & κου Θ.Αρσενίδηκα Λιάνα Λαλάγκα
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/lalia 
κ.Θόδωρος Αρσενίδης 
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tarsen

Το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων webex από την Δευτέρα 18-01-21 είναι το εξής: 

 

 
 
Το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων webex από την Δευτέρα 23-11-20 είναι το εξής: