Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

οδηγίες & προγραμμα για ΤΕΦΑΑ

 

Οδηγίες και πρόγραμμα της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης